Elvytyksestä


Mitä elvytyksestä tulee mieleen? Useimmille varmaankin valtion menojen kasvattaminen, tiehankkeiden lisääminen ja homekoulujen kunnostaminen, New Deal ja kaikki se finanssielvytys. Mutta mitä taloustiede sanoo? Paul Krugman, finanssielvytyksen näkyvin puhemies ajattelee näin:

1. Normaaleissa oloissa, ts. kun ei olla likviditeettiansassa, fipo ei ole lainkaan tarpeellista.

2. Fipo ei ole ensisijainen (first-best) väline edes likviditeettiansassa.

Itsekin olen sitä mieltä, että jos kerta keskuspankkiirit ovat mitä ovat, niin fipoa tarvitaan. Mutta on hyvä pitää mielessä, että näin ei pitäisi olla. Elvytyksen ja sitä koskevan keskustelun pitäisi koskea helikoptereita, ei lapioita.

Pelko ja kauhu


Näin ajattelee valtio:
Esitutkinnan mukaan [lääkärillä käyneet] ovat olleet hyvillään, kun on lääkäri, joka kerrankin kuuntelee, mutta oikeasti kuin miettii, niin ei minulle jää kahta mielikuvaa siitä että kyllä heidän pitäisi olla peloissaan ja kauhuissaan.

- valelääkärijutun syyttäjä


Miten "pitäisi" pitäisi tässä tilanteessa tulkita? Kai se on jompaakumpaa:

1.) Tosiasiallisesti: Heidän pitäisi uskoa, että koska heitä hoitanut henkilö ei ollut hankkinut lain vaatimaa pätevyyttä, myöhemmin ilmikäyvän hoitovirheen todennäköisyys on suurempi kuin mitä he nyt ajattelevat sen olevan. Toisin sanoen valtio tietää tällaisen hoitovirheen todennäköisyyden paremmin kuin he itse. Oletan nyt siis, että heidän pitäisi olla peloissaan ja kauhuissaan siitä, että heitä on hoidettu väärin.

2.) Moraalisesti: Heidän pitäisi tuntea pelkoa ja kauhua sen edessä, että heitä hoitanut ihminen rikkoi lakia. Henkilö, joka tietoisesti ja pitkään rikkoo lakia, on paha. Kansalaisen on tunnettava pahuuden kohdattuaan pelkoa ja kauhua, koska silloin ja vain silloin kansalainen vaatii valtion väliintuloa moraalisissa kysymyksissä.


Myös puolustuksen ja syyttäjän antamat motiivit teolle ovat mielenkiintoisia. Syyttäjän mukaan motiivi oli "raha, ahneus", kun taas puolustuksen mukaan se oli "status". Mitä heidän intresseistään ja näihin asioihin liitetyistä mielikuvista pitäisi ajatella, kun nämä kaksi osapuolta ovat eri mieltä tässä asiassa?


[Kuvassa Marsin kuut Phobos ja Deimos]

Blogiarkisto