Huijausten puolesta

Viime päivinä on keskusteltu mittavasta tiedehuijauksesta, joka kohdistui tietyntyyppisiin yhteiskuntatieteellisiin aikakauslehtiin. Huijauksella pyrittiin käsittääkseni osoittamaan, että ns. konstruktivismi heikentää tieteenalan kykyä puolustautua selvästi vääriltä ja hyödyttömiltä ajatuksilta. En tunne tätä huijausta sen tarkemmin, enkä tunne tarvetta kommentoida sitä sen enempää. Sen sijaan haluan käyttää tätä ajankohtaisuutta hyväkseni puhuakseni huijausten puolesta yleisesti.

En tietenkään tarkoita sitä, että ihmisten pitäisi valehdella, varastaa, ja petkuttaa omaksi hyödykseen ja muiden kiusaksi nykyistä enemmän. Viittaan tässä sellaisiin huijauksiin, joiden tarkoitus on paljastaa järjestelmien haavoittuvaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että huijausyrityksestä kerrotaan jälkikäteen, joko julkisesti tai huijattavalle taholle. Huijauksesta saatava hyöty palautetaan, mikäli sellaista palautuskelpoista hyötyä on saatu.

Tällainen huijaaminen katsotaan tärkeäksi osaksi tietoturvan kehittämistä. Ns. white hat-hakkerit tekevät tätä digitaalisille tietoturvajärjestelmille. Myös fyysisiin tietoturvajärjestelmiin kohdistetaan huijauksia, joissa marssitaan sisään rakennuksiin huomioliivi päällä ja katsotaan mihin asti päästään. Paitsi tietoturvayritykset, myös media on tehnyt tällaisia huijauksia.

Huijauksia pitäisi kohdistaa laajemmin kaikkiin instituutioihin, jotka kontrolloivat pääsyä niukkoihin resursseihin (raha, valta, huomio, mikä ikinä). Huijausten avulla voidaan testata sitä, toimiiko instituutioiden kontrolli oikealla tavalla.

Tieteellisten aikakauslehtien voidaan ajatella kontrolloivan arvostuksen jakamista eri ajatuksille ja väitteille. Ne pyrkivät jakamaan arvostusta sellaisille ajatuksille, jotka ovat johdonmukaisia ja sellaisille väitteille, jotka ovat sopusoinnussa todellisuuden kanssa.

Tiedehuijaukset pyrkivät testaamaan sitä, toimiiko vertaisarviointi niin kuin pitää. Toivon, että tasapuolisuuden nimissä huijauksia kohdistuisi tulevaisuudessa muuallekin kuin kriittisiin yhteiskuntatieteisiin. Ongelmat ovat erilaisia eri aloilla. Esim. taloustieteessä olisi kiinnostava nähdä, minkä tasoisiin lehtiin täysin ei-replikoituvia analyysejä keksityillä aineistoilla saisi menemään läpi.

Huijauksia käytetään joskus tieteellisissä julkaisuissakin, hyviin tarkoituksiin. Gottschalk ym. lähettivät testipotilaan 180 hammaslääkärille ja havaitsivat ylihoidon uhan, joka vaihteli niin potilaan kuin lääkärin ominaisuuksien mukaan. Vastaavia huijauksia olisi hyvä tehdä vaikkapa tuleville sote-keskuksille ja maakunnan liikelaitoksille.

Ketä muita pitäisi huijata? Ainakin seuraavia toimijoita tulee mieleen:

 • Puolueet. Yhdysvalloissa vuoden 2016 presidentinvaaleja sekoitti merkittävästi se, kun (todennäköisesti venäläiset) hakkerit onnistuivat saamaan haltuunsa demokraattipuolueen sähköposteja yksinkertaisessa sähköpostihuijauksessa.
 • Media. Tätä tehdään vääristä syistä ainakin Yhdysvalloissa, jossa inhokkilehdelle on pyritty syöttämään väärä juttu, joka syö lehden uskottavuutta.
 • Valtio. Valtio jakaa jatkuvasti valtavia määriä rahaa, ja huijauksia olisi hyvä kohdistaa erilaisiin kohteisiin, kuten sosiaaliturvaan tai yritystukiin.
 • Merkittävät yksityishenkilöt. Se, että ihmiset levittävät sosiaalisessa mediassa ”iso juttu, jos totta”-huhupuheita, on ongelma. Merkittäville yksityishenkilöille voitaisiin syöttää nimettömiä, todistettavasti paikkaansa pitämättömiä kuulopuheita sen testaamiseksi, levittävätkö he tietoa, jonka todenperäisyydestä heillä ei ole mitään varmuutta.

Huijauksilla on tietenkin kustannuksensa. Viimeisimmässä tiedehuijauksessa on valiteltu sitä, että huijarit ovat hukanneet vertaisarvioitsijoiden aikaa. Näin tavallaan onkin, enkä kiellä näitä kustannuksia. Samalla huijaukset edistävät instituutioiden tehostumista, joten kyse on kustannusten ja hyötyjen punninnasta. Tämä punninta tulee tehdä tapauskohtaisesti.

Olen kuitenkin melko varma siitä, että tällä hetkellä yhteiskunnassamme tapahtuu yleisesti ottaen liian vähän tällaisia huijauksia. Tätä uskomusta on vaikea perustella, mutta yritän. Huijausten kustannukset ovat melko pieniä. Huijauksen myötä saadut resurssit (data, raha) voidaan aina palauttaa alkuperäiselle omistajalle. Huijauksessa menee jonkin verran ihmistyötä hukkaan, mutta yleensä melko vähän. Ääriesimerkkinä voidaan ajatella yllä linkitettyä huomioliivihuijausta: huijauksesta ei koidu kohteelle mitään suoria kustannuksia, kun mies huomioliivissä vain marssii ovesta sisään. Edes saranat eivät kulu, jos livahdetaan samalla ovenavauksella. Tietenkin joillakin huijauksilla voi olla isojakin kustannuksia. Tiettyyn ihmisryhmään kohdistuvat väärät huhut voivat johtaa väkivallantekoihin tuota ihmisryhmää kohtaan.

Entäpä huijauksen hyödyt? Eri järjestelmissä on nähdäkseni merkittäviä haavoittuvaisuuksia, joita ei saada kiinni mitenkään muuten kuin huijaamalla. Nykyinen tilanne, jossa (julkisia) huijauksia toteutetaan melko vähän, jättää pimentoon monia ongelmakohtia. Mitä vähemmän julkisia, hyvässä tarkoituksessa tehtyjä huijauksia tehdään, sitä helpommin voidaan toteuttaa pahantahtoisia huijauksia salassa.

Jos on pelko siitä, että normien kääntyminen tällaisten huijausten puolelle saisi aikaan liikaa huijauksia tai vääränlaisia huijauksia, kohteiden valitsemiseksi ja huijausten toteuttamiseksi voitaisiin perustaa valtion virasto tai säätiö.

Joka tapauksessa huijaukset olisi syytä ennakkorekisteröidä. Mikäli toimija haluaa osoittaa vaikkapa sukupuolentutkimuksen olevan mätä tieteenala, hän voi siihen kohdistuneen epäonnistuneen huijauksen jälkeen yksinkertaisesti olla kertomatta huijauksesta. Jos tällaista tapahtuu, julkistettujen huijausten perusteella muodostuu vääränlainen kuva järjestelmien toimivuudesta. Ennakkorekisteröinnissä huijauksesta kerrottaisiin etukäteen ulkopuoliselle toimijalle, joka julkistaisi huijaussuunnitelman jälkikäteen onnistui huijaus tai ei.

Miltä kuulostaa? Olenko hakoteillä? Mitkä ovat hyviä eettisen huijaamisen ohjenuoria?

Merkintöjä Elina Lepomäen kirjasta Vapauden voitto


Sain jo jonkin aikaa sitten päätökseen kansanedustaja Elina Lepomäen kirjan Vapauden voitto. Kirja sisälsi paljon mielenkiintoisia ajatuksia ja ideoita. Koska kirja on kuitenkin melko pitkä eivätkä monet sitä tule lukemaan, ajattelin kirjoittaa muutaman sanasen kirjan sisällöstä, kommentoiden myös lukukokemusta. Käsittelen ensin kirjan isoja ja mielenkiintoisia ideoita. Tämän jälkeen nostan lyhyesti esiin Lepomäen arvopuhetta, minkä jälkeen kommentoin kirjaa yleisesti ja sen tapaa käsitellä tutkimustietoa erityisesti. Päätän blogauksen kontekstista irrotettuihin lainauksiin.

Halusin kirjoittaa kirjasta pidemmästi myös siksi, että olen somessa törmännyt vain postauksiin joissa joko kerrotaan vain joko että kirja aiotaan lukea tai että kirja on luettu. Eikä siinä mitään, mutta kun Vapauden voitto on niin iso kasa substanssia, uskon että sen kirjoittaja itsekin toivoisi että kirja herättäisi paitsi hehkutusta, myös keskustelua. Keskustelua voi käydä esim. tuolla kommenttikentässä! Luitko kirjan, mitä pidit? Mitä ajatuksia tämä teksti herättää? Menikö pieleen jossain kohtaa?

1.       Ideat

1.1.    Sosiaaliturvan tilimalli

Nykyisessä sosiaaliturvassa toimitaan yleisesti ottaen seuraavalla tavalla: pakotetaan ihmiset maksamaan rahaa yhteiseen pottiin, josta sitten jaetaan rahaa takaisin kun tietyt ehdot täyttyvät – joutuu työttömäksi (ja hakee töitä) tai pääsee opiskelemaan (ja suorittaa opintopisteitä) tai sairastuu (ja saa siitä todistuksen).

Tilimalleissa toimitaan puolestaan seuraavalla tavalla: pakotetaan ihmiset maksamaan rahaa henkilökohtaisille tileille, joista sitten saa nostaa rahaa itselleen kun tietyt ehdot täyttyvät – joutuu työttömäksi, sairastuu, pääsee opiskelemaan.

Tällainen henkilökohtainen tili (sosiaalitili) on siitä erikoinen tili, että siltä voi nostaa rahaa vaikka se olisikin miinuksella – se menee sitten vain enemmän miinukselle. Ero nykyiseen sosiaaliturvaan tulee siinä, että jossain vaiheessa koittaa tilinteon hetki. Tilinteon hetkellä – esimerkiksi eläköityessä – negatiiviset saldot annetaan anteeksi ja plussasaldot saa pitää itsellään.

Tilimalli parantaa kannustimia periaatteessa kahdella tavalla. Ensinnäkin kun ihmiset nostavat rahaa, he eivät nosta sitä muilta veronmaksajilta vaan tulevalta itseltään. Toiseksikin kun ihmiset maksavat pakollisia maksuja, he maksavat niitä tulevalle itselleen eivätkä muille vakuutetuille. Kannustimien parantuminen pätee tosin vain ihmisiin, jotka ovat plussan puolella, tai ainakin arvelevat että heillä on mahdollisuus olla plussan puolella tilinteon hetkellä.

Sosiaalitilejä voidaan soveltaa kaikenlaisiin tulonsiirtoihin, ja niin Lepomäkikin tekee. Sosiaalitileillä voidaan korvata niin työttömyysturvaa, terveysvakuutusta kuin opintotukeakin. Opintotuki toimii jo nykyään osittain tässä hengessä. Korkeakouluopiskelijalla on alkupääoma (tietty määrä opintotukikuukausia), ja hän voi nostaa kuukaudessa tietyn määrän opintorahaa ja opintolainaa. Mikäli hän valmistuu ajoissa (jättää käyttämättä opintotukikuukausia), hän saa osan opintolainasta anteeksi.

Tilimalleista on olemassa hyviä suomenkielisiä katsauksia, Liberan politiikkaehdotus, sekä suomalaista että kansainvälistä tutkimusta (esim. 1, 2).

Minusta tilimallit ovat hyvin lupaava sosiaaliturvan kehittämissuunta ja ansaitsisivat lisähuomiota. Eri mallien toimivuus yhteiskunnassa riippuu siitä, miten yhteiskunta ja sen muodostavat yksilöt toimivat. Seuraavat tekijät parantavat tilimallin toimivuutta:

·         jos ihmiset reagoivat kannustimiin
·         jos ihmiset osaavat ottaa huomioon hyödyt pitkällä aikavälillä
·         jos vakuutustapahtumat ovat tasaisesti jakautuneita
·         jos ihmiset osaavat sijoittaa

Lienee reilua sanoa, että edellä kuvattu lista on jo tietynlainen ihmiskuva, ja se vastaa nähdäkseni ”liberaalin” tai ”oikeistolaisen” maailmankuvan ihmiskuvaa. Kyse on samanaikaisesti aste-eroista ja empiriasta sekä hyvin syvistä laadullisista eroista maailmankatsomuksessa. Paitsi ”liberaali”, Lepomäki on ”uusliberaali”, paremman termin puutteessa. Sanalla sinänsä ei ole väliä, mutta tarkoitan ymmärrystä siitä, että ihmisten käyttäytyminen riippuu jossain määrin niistä instituutioista joiden puitteissa hän toimii, ja vastaavasti noiden instituutioiden toiminta riippuu jossain määrin siitä miten ihmiset käyttäytyvät.

Tämä Lepomäen katsantotapa tulee esille siinä, miten hän puhuu tilimallien vaikutuksesta sijoitusmarkkinoilla. Lepomäki katsoo, että olisi itseisarvoisestikin hyvä, että ihmiset saisivat sijoittaa itse omia eläkevarojaan, mutta sen lisäksi hän näkee tilimalleilla hyviä seurauksia:

Mahdollisuus vaikuttaa oman työeläkepotin sijoittamiseen voisi lisätä yleistä ymmärrystä ja kiinnostusta rahoitusmarkkinoita kohtaan. Yleensä ihmiset alkavat ymmärtää markkinoiden toimintaa vasta kun heillä on omat rahat liossa. Nykyisinkin meidän rahamme ovat markkinoilla liossa työeläkeyhtiöiden salkunhoitajien toimesta, mutta emme tiedä siitä mitään. Kurssisyöksyt tai nousut eivät hetkauta meidän henkilökohtaista elämäämme millään tasolla. Tarkoitus ei ole, että meistä kaikista tulisi yhtäkkiä päteviä salkunhoitajia, vaan se, että ihmisillä olisi vaihtoehtoja. Halutessa voisi pysyä niin passiivisena kuin nykyisinkin tai ryhtyä aktiivisesti sijoittamaan eläkettään varten – tai mitä tahansa näiden vaihtoehtojen välillä.

Tilimalli kehittäisi siis ihmisiä markkinakansalaisina. Toinen puoli on se, että tilimallin siirtäessä rahoitusvarallisuuden julkiselta sektorilta (eläkeyhtiöt) ihmisille itselleen parantaisi rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Kuten Lepomäki kirjoittaa myöhemmin kirjassa:

Mitä useampi aivolohko punnitsee päätöksiä eri sijoituskohteiden välillä, sitä tehokkaammin pääomat ohjautuvat sinne missä niille on saatavissa paras mahdollinen tuotto.

Tämä on periaatteessa totta, mutta onko tämä mekanismi millään muotoa relevantti perustilin tai muiden yksityistä pääomaa lisäävien toimien kohdalla? Voihan se olla, en minä sillä, olen vain skeptinen. Suomi on kuitenkin käsittääkseni melko hyvin integroitunut globaaleille pääomamarkkinoille. Voi olla, että kotimaassa on joitakin rahoituksen katvealueita joita vaikkapa suomalaisten eläkesäästäjien päätökset voisivat valaista. Toisaalta emme kai me halua, että suomalaisilla olisi paitsi elanto, myös eläkesäästöt merkittävissä määrin kiinni kotimaisissa pk-yrityksissä?

Ja mitä kansalaisina kehittymiseen – ”ymmärrys ja kiinnostus rahoitusmarkkinoita kohtaan” – tulee, niin mikä sen hyöty lopulta on? Miksi kurssisyöksyjen tai nousujen tulisi hetkauttaa ihmisten henkilökohtaisia elämiä? Onko tavoite se, että kansalaiset äänestäisivät paremmin, kuten esim. ownership societyllä on Yhdysvalloissa ollut?

Joka tapauksessa tilimallit ovat minusta lupaava sosiaaliturvan kehityssuunta ja olen iloinen, miten Lepomäki on nostanut niitä esille suomalaiseen keskusteluun. Siihen asti kun näen evidenssiä kansankapitalismin suotuisista vaikutuksista tai edes ymmärrän sen vaikutusmekanismit, luotan enemmän edellä linkitettyjen tutkimusartikkeleiden tapaisiin tavanomaisiin kannustinanalyyseihin.

1.2.    Yritysverotus

Lepomäki hahmottelee kirjassa verouudistusta. En tunne yritysverotusta kovin hyvin enkä kaikilta osin ymmärtänyt Lepomäen ehdotusta, mutta koska tämä on tärkeä osa kirjaa, haluan esittää sen tässä parhaani mukaan.

Suora lainaus (muotoilua editoitu blogiluettavuuden helpottamiseksi):

Uusi verojärjestelmä on neutraali seuraavien tekijöiden suhteen: 
 • Omistajan näkökulma: omaisuuslaji, passiivinen tai aktiivinen omistus, maksetaanko voitto ulos vai pidetäänkö yrityksen sisällä, yrityksen omistusrakenne, osingon koko. 
 • Yrityksen näkökulma: pääomarakenne, nettovarallisuus, omistajapohja ja listautuminen, toimiala, aineellinen tai aineeton pääoma.

Neutraliteettia Lepomäki hahmottelee paljolti ”ihmistyön” ja ”konetyön” välisenä kysymyksenä, ja katsoo että tulevassa robotisaatiokehityksessä tämä on koko ajan merkittävämpi ulottuvuus. Kannustaako verojärjestelmä teettämään tietyn työn robotilla ihmisen sijasta? Lepomäen mukaan kyllä.

Uudistukseen kuuluu ilmeisesti myös ansio- ja pääomatulojen erottelusta luopuminen henkilöverotuksessa. Sosiaalitiliä hyödynnetään siinä, että ihmistyön teettämisestä tulee kotitalouksille verovähennyskelpoinen meno.

Kuten sanottua, en tunne tätä puolta kovin hyvin enkä juurikaan ymmärtänyt Lepomäen ehdotusta. Nyt kun Kokoomus on ottanut linjakseen jotain samantapaista, niin ehkä tästä piakkoin saadaan sellaista materiaalia ja vaikutusarviota, josta minäkin saan tolkkua.

Lepomäki tekee myös ”uudistuksen poliittisen vaikutusarvion”, joka on optimistinen (korostus oma):

Neutraaliin veromalliin siirtyminen on poliittisesti riskialtis hanke, sillä se suututtaa kaikki etujärjestöt. Lopulta kaikki kuitenkin huomaavat, että uudistus hyödyttää ihan kaikkia jo lyhyellä tähtäimellä. Käydäänpä asia läpi.

Tämän jälkeen asia tosiaankin käydään läpi. Esimerkiksi poliittinen vasemmisto tulee uudistuksen puolelle ymmärtäessään että uudistus laskee piensijoittajien verorasitetta.

1.3.    Yleissitovuus

Luku työmarkkinapolitiikasta oli ainakin itselleni eräs antoisimmista kirjassa. Luvussa esitetään mielenkiintoinen tarina siitä, miten yleissitovuus tuli lakiin, käytännön esimerkkejä yleissitovuuden aiheuttamista ongelmista kasvuyrityksissä, ja hallituksen valintatilanne paikallisen sopimisen edistämisen ja kilpailukyvyn parantamisen välillä.

Lepomäki kirjoittaa, että yleissitovuus ”tuli lakiin kuin varkain”, mikä tarkoittaa sitä että se tuli mukaan valiokuntakäsittelyssä. Lepomäen mukaan tästä lisäyksestä ei juuri käyty keskustelua, mikä perustelee ilmauksen. Uutta työsopimuslakia sorvattessa 1960- ja 1970-lukujen taitteessa hallitus esitti yleissitovuutta siltä osin, että se olisi faktisesti määrännyt vain vähimmäispalkan (ilmeisesti kuitenkin alakohtaisen?). Tämän lisäksi työehtosopimusta ei ilmeisesti esitetty velvoittavaksi, eli osapuolet olisivat voineet lähtökohtaisesti sopia työehtosopimuksesta poiketen. Sosiaalivaliokunnan käsittelyssä työehtosopimuksesta tehtiin ensisijainen ja velvoittavuuden piiriin tulivat myös palkan lisäksi muut työehdot.

Tämä, kirjassakin jokseenkin lyhyt, kertomus on mielenkiintoinen ja olisi hauska lukea tuosta pidemmin ja luotettavuuden nimissä myös muultakin kuin oikeistopoliitikolta.

Luku päättyy kertomukseen siitä, miten vuonna 2015 korporatistinen Suomi sai taantumassa porvarihallituksen, jolla oli melko hyvä mandaatti ja tahto uudistaa työmarkkinoita. Hallituksen tavoite alusta asti oli edistää paikallista sopimista ja alentaa yksikkötyökustannuksia. Poliittinen pääoma (tai uskallus tai kehtaaminen, miksikä sitä haluaakaan sanoa) ei ilmeisesti riittänyt ja toinen piti valita. Lepomäen pettymykseksi Sipilä valitsi kikyn: toimenpiteen joka lyhyellä aikavälillä alentaa työvoimakustannuksia ja kohentaa työllisyyttä, mutta joka samalla vahvistaa sopimisen kulttuuria ja korporatismia. Paikallinen sopiminen unohdettiin.

Lepomäki esittää tuon tarinan hyvin niin päivänpoliittisella kuin laajemmallakin yhteiskunnallisella tasolla. Lukijalle tulee selväksi, että pääministeri Lepomäki olisi valinnut toisin kuin pääministeri Sipilä.

1.4.    Koulutus

Tässä luvussa on paljon tekstiä ja paloa, mutta se jäi minulle erittäin epäselväksi. Keskityn tässä korkeakoulupolitiikkaan. Esitän ensin parhaan ymmärrykseni mukaisen tiivistelmän Lepomäen diagnoosista ja politiikkaehdotuksista, minkä jälkeen tulee muutama kysymys, jotka siitä tulevat mieleen.

[tiivistelmä alkaa, lainaukset kirjasta]

Akateeminen koulutus ”lyö leiville vain tietyillä aloilla” (palkkaero suhteessa toisen asteen koulutukseen). Samalla kuitenkin ”suurelle osalle ihmisistä korkeakoulutus on tilastollisesti katsoen loistava investointi”. Joka tapauksessa korkeakoulututkintojen yksityinen tuotto johtuu merkittäviltä osin signaloinnista. Lisäksi opiskelijat valmistuvat hitaasti. Edellä esitetystä johtuen suomalainen korkeakoulujärjestelmä on tehoton.

Mitä tulisi siis tehdä? Politiikan pitää tietoisesti pyrkiä kasvattamaan korkeakoulutettujen ja pelkän perusasteen suorittaneiden palkkaeroa kouluttautumisen kannattavuuden parantamiseksi. Sisäänottoa alempaan korkeakoulututkintoon on kuitenkin kasvatettava (”tavoite voisi olla, että korkeakouluun pääsee kirjoitusten jälkeen jokainen, joka läpäisee ylioppilastutkinnon tai muun kelpoisuuden kolmannelle asteelle”). Opinnot rahoitetaan perustilillä, jonka alkupääoman ”voi käyttää niin lukukausimaksuihin kuin opintojen aikaiseen elämäänkin”. Lukukausimaksut asetetaan ”aluksi” maisterintutkintoihin. Valtio myöntää tähän lainan, jonka takaisinmaksu sidotaan tuloihin. Ajatuksena joka tapauksessa on, että ”osa jää jatkamaan maistereiksi, mutta suurin osa täydentää opintojaan pienempien, erikoistuneiden moduulien kautta”, ja näitä voivat tarjota niin korkeakoulut kuin koulutusyrityksetkin. ”Korkeakoulutuksen osaamis- ja signaalikomponentti on tulevaisuudessa voitava erottaa toisistaan”. Laajemmin ”on turha visioida väestön korkeakouluttamisesta laajemmin, jos varhaisemman oppimisen tulokset eivät ylitä nykyistä tasoa”.

[tiivistelmä päättyy]

Minä en saanut tästä tolkkua. Kannattaako korkeakoulutus Lepomäen mielestä vai ei? Millä lukukausimaksut katetaan: perustilin pääomalla, lainalla, vai molemmilla? Miksi lukukausimaksujen maksamiseen pitäisi myöntää sekä pääomaa että lainaa? Mitä korkeakoulujen rahoitusmalleille tapahtuu? Miten politiikalla voidaan ratkaista osaamis- ja signaalikomponenttien erottaminen toisistaan? Miksi korkeakoulutuksen tuoton kasvattaminen pitäisi ottaa politiikkatavoitteeksi? Tehdäänkö maisterintutkinnoistakin kanditutkintojen tapaan kysyntäperusteisia? Onko tämä – yhdistettynä vaatimukseen että korkeakoulutuksen ”on oltava aidosti mahdollinen kelle tahansa varallisuusasemasta riippumatta” – linjassa sen kanssa, että korkeakoulutuksen tuottoa tulee kasvattaa? Ja missä ammattikorkeakoulut ovat tässä kaikessa (Lepomäki puhuu lähinnä kandi- ja maisteritutkinnoista)?

Allekirjoittanut jäi tämän luvun osalta hämmennyksen tilaan.

1.5.    Kupla ja opintotuki EKP:stä

Jos olen ymmärtänyt oikein, Lepomäki uskoo seuraavaan: keskuspankit ovat pitäneet korkoja keinotekoisen alhaalla ja ovat tällä tavalla luoneet varallisuushintoihin kuplan, joka tulee aiheuttamaan ahdinkoa reaalitalouteen.

Tätä ongelmaa Lepomäki käsittelee selvästi heikommin kuin muita tässä kirjoituksessa käsiteltyjä teemoja. Aiheeseen ei pureuduta missään kohtaa sen syvemmin, vaan kupla/rommaus-puhetta on ripoteltu yksittäisinä virkkeinä ympäri kirjaa (kuten: ”On turha maalailla piruja seinille, mutta markkinoilla puhutaan jo yleisesti keskuspankkien luoman kuplan mahdollisuudesta ja velkakirjojen korkojen normalisoitumisesta. Se tulee aikanaan ajamaan reaalitalouden ahdinkoon. Minulla on vähän sama tunne kuin vuonna 2007.”).

Paitsi ongelman diagnoosi, myös ratkaisu jää hämyiseksi. Lepomäki on yleisesti ottaen parhaimmillaan esitellessään politiikkaehdotuksia joissa yhdistyy selkeä ideologinen näkemys ja kiinnostus yksityiskohtiin. Tässä kohtaa Lepomäki on selvästi tyytymätön eurooppalaiseen rahapolitiikkaan ja haluaa sen muuttuvan (”EKP:n osto-ohjelmasta ja ”epäkonventionaalisesta” rahapolitiikasta on päästävä eroon, sillä se estää pääomamarkkinoita hinnoittelemasta riskiä asiaankuuluvalla tavalla.") mutta hän esittää vain kaksi käytännön ehdotusta rahapolitiikkaan liittyen.

Ensimmäinen ehdotus on asettaa keskuspankeille pääomavaateet Target2-epätasapainojen ehkäisemiseksi. Toinen ehdotus on, että opintotuki myönnettäisiin Euroopan Keskuspankista:

Jokaiselle EU-kansalaiselle perustettaisiin myös koulutustili, joka mahdollistaisi elinikäisen oppimisen missä tahansa EU-maassa. Koulutustili rahoitettaisiin liittovaltion takaamalla pankkilainalla. Rahoittajana olisi silloin välillisesti EKP, joka myöntäisi jokaisen 16 vuotta täyttävän EU-kansalaisen tilille pehmeän 20 vuoden lainan koulutustiliä pyörittävän pankin välityksellä. Laina olisi käytettävissä lukukausimaksuihin sekä opintososiaalisen elämän kustantamiseen. Lainaa alettaisiin lyhentää brittiläisen opintolainan mukaisesti vasta tietyn tulotason jälkeen. EKP sijoittaisi näin suoraan henkiseen pääomaan ja ihmisten tuottavuuteen pankkien tai yrityslainojen sijaan. Koulutuslaina olisi käyttökelpoinen missä tahansa EU-alueen toisen tai kolmannen asteen koulutuspalvelun rahoittamisessa.

En ymmärrä tätä opintotukea koskevaa ideaa. Tämä ei ole episteemiseen nöyryyteen kääritty tapa sanoa että esitys on huono, vaan minä en yksinkertaisesti ymmärrä mitä tietyt sanat näissä lauseissa tarkoittavat. Kun Lepomäki kirjoittaa että ”Koulutustili rahoitettaisiin liittovaltion takaamalla pankkilainalla. Rahoittajana olisi silloin välillisesti EKP, joka myöntäisi jokaisen 16 vuotta täyttävän EU-kansalaisen tilille pehmeän 20 vuoden lainan koulutustiliä pyörittävän pankin välityksellä?”, mitä sanat ”silloin” ja ”välillisesti” tarkoittavat? Implikoiko sana ”silloin” sitä, että kaikki liittovaltion takaamat pankkilainat (esimerkiksi Yhdysvalloissakin) ovat aina keskuspankin rahoittamia (”välillisesti”, mitä ikinä se tarkoittaakaan)? Mitä liittovaltio ja EKP tässä ehdotuksessa siis käytännössä tekevät?

Joka tapauksessa en tiedä, ratkaisevatko Lepomäen ehdotukset hänen itsensäkään mielestä euroalueen rahapolitiikan ongelmia. Tarvittaisiinko vielä jotain muuta, ja jos kyllä, niin mitä? Muutoksia perussopimukseen kirjattuun EKP:n mandaattiin, vaikuttamista kansallisiin johtajavalintoihin, kansalaiskeskustelua, poliittista painostusta, vai jotain muuta?

Käsittelyn kepeyden ongelmallisuutta lisää se, että Lepomäen mielestä tämä on ilmeisesti äärimmäisen tärkeä asia:

Rahapolitiikka onkin yksi sääntelyn muoto, joka epäonnistuessaan heikentää mahdollisuuksien tasa-arvoa kertaluokka enemmän kuin mikään toinen sääntelyn muoto.

1.6.    EU:n henkilöjäsenyys ja kilpailullinen hallinto

Yksi paljon kysymyksiä herättävistä ehdotuksista on Euroopan Unionin kehittäminen henkilökansalaisuuden suuntaan:

Henkilökohtainen EU-jäsenyys tarkoittaa vapaata liikkuvuutta EU:n alueella nykyisen kaltaisesti, kuitenkin siten, että sosiaaliturva seuraa ihmistä eikä toisinpäin. EU-kansalainen maksaa työttömyys-, eläke- ja sairausvakuutusmaksua yhteiseurooppalaiseen vakuutusjärjestelmään, joka kattaa työttömyysturvan, eläketurvan ja terveydenhoidon missä tahansa Euroopan unionin jäsenmaassa. Sairausvakuutus toimii nykyisen tilapäisen eurooppalaisen sairausvakuutuksen mukaisesti, sillä erolla, että oleskelu toisessa maassa voi olla pysyvää. Hoitopaikan saa valita mistä tahansa maasta. Sairausvakuutus toimisi Saksan kaltaisen vakuutuspohjaisen terveysvakuutusmallin pohjalta, jossa kansalainen olisi oikeutettu valitsemaan terveyspalvelun pääasiallisen tarjoajansa asuinpaikan perusteella ja tilapäisen terveyspalvelun mistä vain. 
Työttömyys- ja työeläkevakuutus hoidetaan perustilin kautta. Perustilin verotus tapahtuu asuinpaikan perusteella. Se ei edellytä muutoksia nykyiseen verojärjestelmään. EU-henkilöjäsen ei kuitenkaan maksa asuinmaansa lakisääteisiä vakuutusmaksuja, jotka tilitetään palkasta, kuten työttömyys-, sairaus tai työeläkemaksuja.

EU-henkilöjäsenyyden on ilmeisesti tarkoitus olla vapaaehtoinen:

EU:n henkilöjäsenyys voisi tarjota myös vaihtoehdon EU:n entisille, nykyisille tai tuleville jäsenmaan kansalaisille liittyä länsimaista demokratiaa ja vapaata liikkuvuutta ajavaan kansanliikkeeseen. Kansallinen parlamentti tai oikeuslaitos ei voi diskriminoida yksittäistä EU-kansalaista vastaan. Se tarjoaa tehokkaan suojan autokratioiksi kehittyviä kansallisvaltioita vastaan. EU-kansalainen on oikeutettu äänestämään jaloillaan ja häneen sovelletaan EU-lakia mistä tahansa eurooppalaisesta asuinpaikasta käsin.

Edellisessä sitaatissa tulee myös esille se näkökulma (”tehokas suoja autokratioiksi kehittyviä kansallisvaltioita vastaan”), jonka kautta itse tulkitsen koko ehdotusta: kilpailullinen hallinto.

Ajatus tässä on seuraava. Julkinen hallinto on yleisesti ottaen heikkoa. Valtiot ovat tehottomia ja kansalaiset tyytymättömiä. Ongelma on kilpailun vähyys. Uusia toimijoita ei päästetä markkinoille, ja kuluttajilla on korkea kynnys vaihtaa palveluntuottajaa. Asiantilan parantamiseksi hallinnollista kilpailua pitäisi edistää lisäämällä valtioyksiköitä esim. perustamalla kaupunkivaltioita tai kelluvia valtioita (seasteading). Lue lisää esim. täältä.

Lepomäen ehdotus on poikkeuksellinen, koska siinä hallinnollinen kilpailu tapahtuu vertikaalisesti. Sen sijaan että kilpailevia sosiaaliturvajärjestelmiä olisi tarjolla vierekkäisissä valtioissa, niitä on nyt päällekkäin EU- ja kansallisvaltiotasolla.

Otan vapauden pohtia ehdotusta kahden esimerkin kautta ja toivon, että käsittelyni ei asetu poikkiteloin Lepomäen ajattelun kanssa. Otetaan kaksi esimerkkiä huonosta hallinnosta EU-alueella.

Unkari lienee tällä hetkellä paras esimerkki autokratiaksi kehittyvästä kansallisvaltiosta EU:ssa. Miten EU-henkilöjäsenyys auttaisi unkarilaisia ja kannustaisi Unkarin valtiota pois Orbánin viitoittamalta tieltä? Ilmeisesti unkarilaisen EU-henkilöjäsenen olisi nykyistä helpompi muuttaa pysyvästi muualle EU:hun (”äänestää jaloillaan”), koska hänellä olisi nykyistä vahvemmat oikeudet vaikkapa terveydenhuoltoon. Hänellä saattaisi myös olla vahvemmat oikeudet Unkarissa (”kansallinen parlamentti tai oikeuslaitos ei voi diskriminoida yksittäistä EU-kansalaista vastaan”).

Otetaan toisena esimerkkinä toisenlainen huono hallinto: pöhöttynyt pohjoismainen hyvinvointivaltio. Perusterve, vähäisen työmarkkinariskin työntekijä voisi katsoa että korkeiden suomalaisten sotu-maksujen maksaminen ei ole hänelle kannattavaa, ja hän voisi valita oletettavasti kevyemmän ”EU-vaihtoehdon”. Tämä vuoto ajaisi kansallisvaltion tehostamaan itseään. Se, olisiko tehostaminen tehokkuutta edistävää kilpailua vai tehokkuutta heikentävää haitallista valikoitumista on epäselvää.

Ehdotus on yhtä kaikki innovatiivinen. Se on myös ajankohtainen kun EU jälleen kipuilee sen kanssa, miten sanktioida yksittäistä jäsenmaata (Puola) perusoikeuksien vaarantamisesta.

2.       Arvot

Lepomäki tuo kirjassa hyvin esiin arvojaan. Vaikka hän puhuu paljon tutkimuksista, vaikutuksista, ja seurauksista, on mukana myös puhdasta deontologista vapausihannetta, eli yksilönvapauden arvostamista itsessään sen seurauksista riippumatta.

Arvopuolella erityisen mielenkiintoiseksi koin itse Lepomäen suhteen mahdollisuuksien tasa-arvoon.
Yksi tasa-arvopuheen yleisiä parsia on vastata huoleen tuloeroista kääntämällä katse mahdollisuuksien tasa-arvoon, jonka katsotaan olevan lopulta se tärkeämpi tasa-arvon muoto. Viime vuosina on kuitenkin esitetty empiiristä evidenssiä sen puolesta, että lopputulemien tasa-arvo ja mahdollisuuksien tasa-arvo ovat yhteydessä toisiinsa ja täten tällainen erottelu on ongelmallinen. Lepomäki on tästä evidenssistä tietoinen ja esittää siihen oman vastineensa. Mutta pohditaan ensin yleisellä tasolla: mitä mahdollisia vastineita tähän voi esittää?

Ensinnäkin voidaan sanoa, että mahdollisuuksien tasa-arvoa tulee parantaa lopputulemien tasa-arvoa parantamalla. Todellisuus ajaa oikeistolaiset vasemmistolaisten keinojen käyttöön.

Toiseksi voidaan kiistää lopputulemien tasa-arvon vaikutus mahdollisuuksien tasa-arvoon. Siinä määrin kun tämä syy-yhteys perustuu muutaman maan pisteparveen, kuten Alan Kruegerin vuoden 2012 puheessa, sen kiistäminen ei olisi edes kovin vaikeaa. Tällainen tarkastelu tarjoaa vain heikkoa evidenssiä. Minusta on kuitenkin niin hyviä teoreettisia syitä uskoa näiden lopputulemien ja mahdollisuuksien tasa-arvon yhteyteen, että en lähtisi kiistämään sen olemassaoloa. Ihmiset kuitenkin syntyvät perheisiin, ja vanhempien lopputulemat määräävät lasten lähtökohtia (tässä yksi teoriapaperi aiheeseen liittyen).

Kolmanneksi voidaan pyrkiä heikentämään syy-yhteyttä. Ehkä lopputulemien tasa-arvon parantaminen on kallista sen heikentäessä kannustimia. Mahdollisuuksien laajentaminen vaikkapa korkeakoulujen sisäänottoa kasvattamalla tai yksilöiden ja perhetaustan yhteyden heikentäminen vaikkapa laadukkaalla varhaiskasvatuksella voisivat auttaa siinä, että mahdollisuuksien tasa-arvo ei heikkenisi vaikka lopputulemien tasa-arvon annettaisiinkin heiketä.

Lepomäki kuitenkin kääntyy neljänteen vaihtoehtoon. Siinä missä oikeistolaiset ovat aiemmin kääntäneet puheen tuloeroista mahdollisuuksien tasa-arvoon, Lepomäki kääntää puheen eteenpäin ”vaurauteen”. Vaikka hän kirjoittaa, että ”[k]un arvioidaan eri maiden onnistumista, tärkein mittari lienee kuitenkin mahdollisuuksien tasa-arvo”, kirjassa tuodaan esiin, että oikeastaan vauraus saattaa olla lopulta merkityksellisempää. Lepomäki kysyy: ”Kummalla sitten on enemmän väliä: että kaikki vaurastuvat vai että jotkut vaurastuvat toisia nopeammin?”. Eräänlainen vastaus tulee tässä kappaleessa:

Pohjoismaissa tulojakaumat ovat perinteisesti huomattavasti kapeammat kuin Amerikassa – vaihtelu keskitulon ympärillä on alhaisempaa molempiin suuntiin, vaikka meilläkin on toki muutamia superrikkaita. Toisin sanoen, vaikka Amerikan oloissa superrikkaisiin ponnistaminen on aavistuksen hankalampaa kuin muissa maissa, tarkoittaa superrikkaus siellä todellista superrikkausta [sic] ja toisaalta toiseksi ylimpään tuloviidennekseen pääsykin voi tarkoittaa oleellisesti parempaa elintasoa kuin vastaava sijoitus Euroopan maissa. OECD:n mukaan Amerikan ylimmän viidenneksen tulot ovat noin kahdeksankertaiset alimpaan viidennekseen verrattuna verojen ja tulonsiirtojen jälkeen. Vastaava kerroin Suomessa tai Tanskassa on vajaa neljä. Näin ollen Amerikassa ylimpään viidennekseen päästäkseen on köyhän kotitalouden kahdeksankertaistettava tulonsa lähtötilanteeseen nähden. Pohjoismaissa riittää nelinkertaistaminen. Silti Amerikassa on lähes ylimmälle portaalle nouseminen elinkaaren aikana melkein yhtä todennäköistä. Se ei mielestäni ole huono saavutus. Päinvastoin, olisikin tärkeää kasvattaa vaurauden tikapuita mahdollisimman korkealle ja pitää huolta, että jokainen pääsee edes ensiaskelmalle ja sieltä kipuamaan ylöspäin.

3.       Kirja

3.1.    Ideat edellä

Koska tämä teksti muistuttaa kirja-arviota, lienee syytä sanoa sananen paitsi kirjan ideoista, myös kirjasta kirjana. Lyhyesti: kirja on liian pitkä, rakenne on sekava, ja teksti on huolittelematonta. Koetan perustella tätä vaikutelmaa esimerkkien avulla, mutta myönnän että kokonaiskuvan perusteleminen yksittäisillä esimerkeillä on haastavaa.

Pohtiessaan ihmisen ahneutta Lepomäki hyppää kommentoimaan sitä, kuinka kirjailija Jukka Koskela esittää kirjassaan Ayn Randia kohtaan ad hominem-argumentteja Randin filosofian esittelemisen sijasta. Rike on Lepomäen mielestä erityisen silmiinpistävä koska Koskela on kirjassaan esitellyt Rousseaun filosofiaa, vaikka mies laittoi viisi lastaan orpokotiin. Koskelaa käsittelevät kolme kappaletta eivät millään muotoa kuulu tähän kirjaan ja hyödyllinen editori olisi heittänyt ne roskakoriin siltä istumalta. Kuten aika monta muutakin kohtaa.

Edellisen kaltaiset hyppäykset lisäävät vaikutelmaa rakenteen sekavuudesta. Kuitenkin silloinkin kun teksti hyppää sinänsä mielenkiintoisesta pohdinnasta toiseen, hyppäys on usein kömpelö. Lukuja on mahdotonta tiivistää muuten kuin löyhän temaattisesti, ts. ”tässä puhuttiin asioista, jotka liittyvät EU:hun” ja ”tässä käsitellään markkinataloutta ja valtiota”.

Tekstin huolittelemattomuus ei viittaa suoranaisiin kirjoitusvirheisiin, vaan siihen että teksti töksähtelee tavalla joka olisi ollut verrattain helppo korjata. Edellä käsittelin koulutuslukua, jota yritin tavata useamman kerran ymmärtääkseni, mitä siinä tarkkaan ottaen haetaan. Toisena esimerkkinä eräässä kohtaa Lepomäki kirjoittaa, että ”[J]os toivoo markkinoilta vakautta, ei ole ymmärtänyt niiden olemusta”. Jo kolme kappaletta myöhemmin hän kuitenkin kirjoittaa, että ”[P]ikemmin kuin valuuttakurssin vakaus, tavoiteltavaa onkin talouden ja työllisyyden vakaus”. On vaikea pysyä perillä siitä mitä Lepomäki haluaa sanoa, kun hän tuntuu sanovan samalla sivulla että markkinoilta ei pidä toivoa vakautta ja että markkinoiden vakaus on tavoiteltavaa.

Kirjan kirjoittaminen edustajatyön ohessa on varmasti kova homma, eikä harvoja vapaahetkiä varmastikaan käytä mielellään lauseiden hiomiseen. Ja varmaan tarkoitus on enemmän ollut esitellä omaa ajattelua kirjallisen klassikon tekemisen sijaan. Silti ainakin tämä lukija jäi toivomaan, että kirjassa olisi vähemmän sivuja ja enemmän kirjoitusaikaa sivua kohti.

3.2.    Tutkimustieto ideologiaa inspiroimassa

Lepomäki viittaa paljon tutkimustietoon, mutta tekee sen tavalla, joka ärsyttää ainakin itseäni. Aloitan yksittäisestä esimerkistä ja laajennan sitten.

Lepomäen mukaan hintakuplat selittyvät pitkälti lainsäädännön muutoksilla, ja evidenssinä tästä hän viittaa yhteen tutkimukseen tulppaanimaniasta. Kirjaimellisesti tulkittuna tämä on hataraa päättelyä.
Yksittäisen tutkimuksen – useampien tutkimusten tai niitä läpikäyvän katsausartikkelin sijasta – todistusvoima on yhteiskuntatieteissä aina rajallinen. Lähes joka asiasta löytyy vähintään kaksi tutkimusta jotka voidaan ainakin maallikolle esittää niin, että ne puhuvat vastakkaisten väitteiden puolesta.

Ja viitatun yksittäistutkimuksen voima antaa vasta todennäköisyyden, että tulppaanimania selittyy lainsäädännön muutoksilla. Viittauksen kontekstissa on arvioitava myös kuinka todennäköisesti hintakuplat ylipäänsä ja nykyäänkin selittyvät pitkälti lainsäädännön muutoksilla jos 1600-lukulainen tulppaanien hintakupla Alankomaissa selittyisikin niillä. Viitatun tutkimuksen kyky kannatella tekstin väitettä jää heikoksi, ja yhteys 2000-luvun suomalaispoliitikon maailmankuvaan lähinnä hämmentää.

Kun kirjassa perustellaan väitteitä tutkimustiedolla, viittaus on lähes poikkeuksetta yksittäiseen tutkimukseen tai muuhun tekstiin. Eri koulutusalojen tuottojen kohdalla viitataan Ylen selvitykseen. EITC:n vaikutusten kohdalla viitataan jälleen yksittäiseen tutkimukseen. Yhden yhdysvaltalaisen päivähoitoa koskevan tutkimuksen nojalla Lepomäki ajattelee, että koulun aloitusiällä ei ole oleellista merkitystä lapsen koulumenestyksen kannalta. 

Ansiosidonnaisesta vanhempainetuudesta luopumisella ei olisi Suomessa juuri mitään vaikutuksia, koska yhdessä norjalaistutkimuksessa ei havaittu mitään vaikutuksia. Ksenofobian evolutiivisen taustan osalta viite johtaa suomalaiseen vuorineuvoksen Gustav von Hertzenin teokseen. Ja niin edelleen.

Haluan korostaa sitä, että Lepomäki vaikuttaa olevan poliitikoksi poikkeuksellisen kiinnostunut faktoista ja tutkimuksesta. Se on hyvä asia. Uskon että hän käyttää tutkimustietoa hyvin olemassa olevasta maailmankuvastaan käsin, sen reunoja muovaten. Sen parempaa ei voi vaatia keneltäkään. Hänen tapansa käyttää tutkimustietoa kirjassa on kuitenkin turhauttava: tässä väite, tässä yksi tutkimus sen tueksi.

Kattava kirjallisuuskatsaus jokaisen väitelauseen perään ei tietenkään ole vaihtoehto. Parempi vaihtoehto nähdäkseni olisi, että poliitikot jättäisivät tutkimukseen viittaamisen melko vähäiseksi. Yritän alla perustella tätä.

Se, että poliitikko ei viittaa tutkimukseen ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö hän olisi lukenut tutkimusta. Tutkimusviitteet ovat vain signalointia. Kysymys on siitä, onko se yleisölle tarpeellinen signaali? Mielestäni ei. Ainakin itselleni ratkaisevia ovat poliitikon kannat, maailmankuvan johdonmukaisuus, ja ajetun politiikan tarkoituksenmukaisuus.

Esitin yllä kritiikkiä koulutusluvusta, mutta kritiikkini ei kohdistunut siihen, että Lepomäki ei perustele tutkimustiedolla käsitystään korkeakoulutuksen signaalivaikutuksesta. Tiedän, että kysymyksen tutkiminen on vaikeaa ja evidenssiä voisi esittää eri suuntiin. Minulle riittää se, että tiedän mikä Lepomäen kanta on. Kritiikkini kohdistui siihen, että en ymmärtänyt hänen maailmankuvaansa enkä hänen politiikkasuosituksiaan.

Esitin yllä kehuja yleissitovuusluvusta, eikä kehujani haitannut se, että Lepomäki ei yrittänyt perustella uskomuksiaan yleissitovuuden haitallisista vaikutuksista tutkimustiedolla. Minulle riittää se, että tiedän mikä Lepomäen kanta on. Kehuni kohdistuivat siihen, että Lepomäki esitti selkeästi yleissitovuuden ongelmat niin kuin hän ne itse näkee ja esitti selkeästi relevantin politiikkavalinnan (kiky vs. paikallinen sopiminen) ja oman kantansa siihen.

Otetaan vielä varmemman vakuudeksi yksi esimerkki kirjan ulkopuolelta: ilmastonmuutos. Minua kiinnostaa lähinnä se, miten vakavasti poliitikko ottaa ilmastonmuutoksen uhan ja millaisia toimenpiteitä hän ajaa sen torjumiseksi. Ei minua kiinnosta se, onko hän ajan tasalla ilmastotutkimuksesta. Samalla tavalla jos poliitikko on ilmastoskeptikko, ei ongelma minulle äänestäjänä ja kansalaisena ole se, että hän ei ole tutustunut mielestäni riittävästi tutkimukseen: ongelma on itse kanta.

Tietenkin haluan, että poliitikkoni on pätevä siinä mielessä, että hän pystyy ajamaan kantaa tehokkaasti. Tällaisen pätevyyden arviointi politiikan ulkopuolelta on tietenkin haastavaa. En kuitenkaan usko, että ymmärrys tutkimustiedosta tai asiantuntijoiden arvostaminen ovat niitä ominaisuuksia jotka painavat niissä neuvotteluissa, joissa asiat ratkaistaan.

Ongelma poliitikkojen viitatessa tutkimukseen on myös se, että poliitikot väistämättä puhuvat yksittäistutkimuksista, ja näin puhumalla he luovat normia että sellainen on ok, vaikka se harvoin on. En myöskään halua, että poliittinen keskustelu ajautuu siihen että pöytään lyödään yksittäistutkimuksia kuin korttipelissä ja argumentin voittaa se jolla on eniten professoreita puolellaan.

Ehkä Lepomäen kirjan osalta on vielä sanottava, että yksi osa ratkaisuani olisi se, että poliitikoilla ei pitäisi olla tarvetta tietää ihan kaikesta kaikkea. Hyvähän se on että poliitikko tietää asioita, mutta onko Lepomäen tarpeen tietää tai signaloida tietävänsä koulun aloitusiän vaikutuksesta oppimistuloksiin?

Korostettakoon vielä, että yllä oleva ei ole suunnattu Lepomäelle – jos olisi, olisin kirjoittanut sähköpostin. Se, mihin tällä ehkä pyrin, on muokkaamaan poliitikkoihin kohdistuvia odotuksia siihen suuntaan, että enemmän kuin signaaleja pätevyydestä ja asiantuntijoiden kuuntelemisesta ihmiset kaipaisivat poliitikoilta kantoja ja näkemyksiä keskeisistä vastakkainasetteluista. Ja koska Suomessa kannattaa äänestää ensin puoluetta ja sitten henkilöä, yksittäisten poliitikkojen osalta tärkeää on asemoituminen puolueen sisäisissä vastakkainasetteluissa. Ei tämäkään helppoa ole: poliitikot eivät ymmärrettävästi halua signaloida vahvasti puolueiden sisäisistä erimielisyyksistä, ja äänestäjät eivät jaksa seurata politiikkaa riittävän tarkasti tulkitakseen heikkoja signaaleja.

Voi olla, että olen liian herkkä asian suhteen. Minun työnkuvani kuitenkin on pitkälti sitä, että arvioin mitä yhteiskuntatieteen pohjalta voidaan sanoa harjoitetusta politiikasta. Voi olla, että Lepomäen tapa käyttää tutkimustietoa on minusta epäesteettinen ja yritän rationalisoida sitä. Ehkä olen kuin käsityöläisammattilainen joka haukkuu sitä miten joku kutoo itselleen pipoa. Rasittava tyyppi, joka vain pätee tuodakseen esiin sitä, miten juuri hänen työnsä on vaikea jos sen tekee kunnolla.

4.       Lainauksia

Vaikka ylempänä kritisoinkin Vapauden voittoa kirjana, sisältää se paljon hyvin kirjoitettuja tai muuten vain kiinnostavia lauseita. Tässä otos. Osan kanssa olen yhtä mieltä, osan kanssa eri mieltä, osa on muuten vain kiinnostavia, osa taas ihan vain hauskoja.

 • Meillä on läntisen maailman asukkina [sic] luonnostaan vapauksia, jotka antavat koskemattoman oikeuden ihmisyyteen, työhön ja siitä saataviin hedelmiin. Emme saaneet noita oikeuksia julkiselta vallalta, vaan ne ovat meillä synnynnäisinä. Julkinen valta korkeintaan varjelee, mutta pääsääntöisesti rajoittaa noita oikeuksia. 
 • Mikäli Suomi tosiaan olisi jollain objektiivisella mittarilla edes lähellä maailman parasta maata, tänne olisi varmasti kohdistunut vuosien varrella monenmoista ja nykyistä moninkertaisesti laajempaa maahanmuuttoa. 
 • Mikään asia ei varsinaisesti aiheuta köyhyyttä, vaan köyhyys pysyy, jos siitä ei pääse eteenpäin. 
 • Miten näitä valheen submartingaaleja vastaan sitten taistellaan? 
 • Yleisö taputti, kuten aina kun Sixten sanoo jotain. 
 • Työsuhteessa on lopulta kyse vain työn myymisestä ja ostamisesta. 
 • Kuten muutkin ansiosidonnaiset etuudet, vanhempainetuudet ovat regressiivisiä eli niiden suuruus on korkeampi hyvä- kuin pienituloisille. 
 • Käytän merkittävän osan valveillaoloajasta pohtien työllisyyden parantamista. 
 • Sosioekonomiset erot alkavat olla suurempia maiden sisällä kuin niiden välillä. 
 • Teollisuus ei enää työllistä, sanoi Trump mitä tahansa. 
 • Nykyisin on kovin epätrendikästä olla yksilönvapauden asialla, mutta ilman sitä meillä ei ole toivoa. 
 • Edustan koulukuntaa, jonka mielestä sananvapauden rajoittaminen ei koskaan ole hyvä idea. Meillä on jo lakipykälät muun muassa kunnianloukkausta varten. 
 • Ei kannata lotkauttaa korvia pelottelulle siitä, että paikallisen sopimisen oloissa työntekijää ”riistettäisiin”. Uudet työpaikat ovat viime vuosina syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Siellä ei työnantajalla ole mitään saneluvoimaa. Jos työehdot eivät sovi, voi siirtyä toisen yhtiön palvelukseen. Pienessä yhtiössä pikemmin voidaan ottaa työntekijöiden yksilölliset tarpeet huomioon, kun toimitaan luottamuksen hengessä. 
 • Ja vaikka rahasta puhuminen onkin sielutonta junttiutta, on raha väline, joka mahdollistaa ihmisille monet keskeiset asiat elämässä, kuten ruoan ja vapaa-ajan. Pakkaspäivien tuontisähköä ei makseta pelkällä team-spiritillä.

Blogiarkisto