EKP:n marraskuun lehdistötilaisuus


Well, I’m not ubiquitous. I don’t know what the others might say. I haven’t seen anything. So as far as I know, the dinner went as expected. It actually went better than expected.

EKP:n päättävä elin kokoontui jälleen ja puhui kokoontumisensa jälkeen yhdellä äänellä. Mario Draghi kommentoi lehdistötilaisuudessa euroalueen taloustilannetta, EKP:n tasetta ja Trichet'n kirjeitä. Lisäksi toimittajat ja Draghi puhuivat useaan otteeseen "eilisen illallisesta" mikä oli minusta vähän vaivaannuttavaa, koska en saanut kutsua.

Yleiskatsaus

EKP julisti syyskuussa uusia osto-ohjelmia (CBPP3 ja ABSPP) määrällisen keventämisen toteuttamiseksi, ja kuten usein isojen julistusten jälkeen, mitään isoa ei tapahdu. Markkinat tietenkin reagoivat ja siellä tapahtuu, mutta EKP tällä hetkellä seuraa ohjelmiensa toteutumista ja vaikutuksia ja vetää rauhassa johtopäätöksiä siitä, miten markkinat reagoivat ja mitä siellä tapahtuu.

Draghi lausui tavanomaisia asioita: inflaatio on hidasta, palataan hiljalleen tavoitteeseen, riskit ovat enemmän inflaatiota hidastavia kuin kiihdyttäviä, rahapolitiikan välitysmekanismissa on parantamisen varaa ja kasvuennusteita on pitänyt hilata alaspäin. Draghi luetteli myös listan asioita, jotka tukevat kokonaiskysyntää euroalueella: EKP:n rahapolitiikka, rahoitusmarkkinoiden vakautuminen, julkisen talouden tasapainottamisen edistyminen, rakennereformit ja alhaiset energiahinnat. Ja vääräleuat kehtaavat vielä olla huolissaan.

EKP:n tase

Tänä syksynä EKP:n ohjauskorko on törmännyt nollaan ja keskuspankki on puhunut enenevissä määrin määrällisestä keventämisestä ja taseen koosta. Draghi toisti vakaumuksensa saattaa EKP:n taso sille tasolle, missä se oli alkuvuodesta 2012 ja tarkensi tätä tavoitetta tavoitearvon osalta (maaliskuu 2012). Siitä ei ollut puhetta, millä aikavälillä tai millä vauhdilla tavoite halutaan saavuttaa.

Elämme mielenkiintoisia aikoja, kun keskuspankkien ohjauskorot ovat nollassa ja politiikkaa toteutetaan (ohjauskorkoa koskevien odotusten lisäksi) taseen koon ja komposition kautta. Monet asiat ovat varmasti näinä aikoina erilaisia ja pyrin lähiaikoina opiskelemaan sitä, miten rahapolitiikka toimii, jotta osaisin paremmin ymmärtää ja selittää tätä maailmaa.

Draghin julistus on joka tapauksessa lähtökohtaisesti hyvä, koska siinä on numeroita ja tätä kautta se lisää rahapolitiikan läpinäkyvyyttä. Alla olevassa kuvassa on EKP:n taseen kehitys ja punaisella katkoviivalla merkittynä Draghin ilmoittama tavoitetaso. EKP:lla näyttäisi olevan paljon ostettavaa tavoitteeseen pääsemiseksi (ja mikäs keskuspankin on ostaessa).
Vuosijakoviivat ovat kunkin vuoden ensimmäisen kuukauden kohdalla. Punainen katkoviiva merkitsee maaliskuun 2012, johon Draghi viittasi lehdistötilaisuudessa.


Yksi tapa arvioida instituutioiden toimintaa on kansainvälinen vertailu. Rahapolitiikan instrumenttien osalta tämä on vähän haastavaa, koska kaikkien suurten keskuspankkien ohjauskorot ovat käytännössä nollassa. Taseiden kokoa katsomalla näkee kuitenkin, että eri talousalueiden rahapolitiikoissa on eroja.

BKT:hen suhteutettuja käppyröitä löytää esim. tästä St. Louis Fedin artikkelista tammikuulta (nämä tosin kattavat vain kehityksen vuoteen 2013 asti).


Trichet'n kirjeet

Tämän kuun tiedotustilaisuuteen liittyi myös kasvukokemus kuusitoistavuotiaalle keskuspankillemme. Tiedotustilaisuuden yhteydessä julkistettiin silloisen pääjohtajan Jean-Claude Trichet'n ja Irlannin silloisen valtiovarainministerin Brian Lenihanin kirjeenvaihtoa marraskuulta 2010, kun Irlannin pankkijärjestelmä kriisiytyi. Pankit hyödynsivät (sääntöjen puitteissa) EKP:n likviditeettiapua sellaisella skaalalla, että se ei jäänyt huomaamatta Frankfurtissa.

EKP asetti (sääntöjensä puitteissa) likviditeettiavun jatkon ehdoksi sen, että Irlannin hallitus i) pyytää lainaa euroryhmältä, ii) sitoutuu Troikan (EKP, IMF ja Komissio) hyväksymään poliittiseen ohjelmaan julkisen talouden vakauttamiseksi, rakennemuutosten toteuttamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden uudelleenjärjestämiseksi, iii) ottaa kontolleen Irlannin pankkijärjestelmän pääomittamisen ja iv) takaa irlantilaisten pankkien EKP:lta ottaman likviditeettiavun takaisinmaksun.

Kiitos kirjeiden julkistamisesta kuuluu eräille irlantilaisille toimittajille ja Euroopan oikeusasiamiehelle. Ehkä keskuspankkimme osaa toimia jatkossa avoimemmin käyttäessään valtaansa suhteessa hallituksiin.


Kuten Draghi tapaa sanoa lehdistötilaisuuksissa alkulausuntonsa päätteeksi: olen nyt käytettävissä kysymyksiänne varten!

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Kommentti

Blogiarkisto